Σχετικά με εμάς

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», λειτουργεί από το 2010 με έδρα τα Τρίκαλα και δραστηριοποιείται με επιτυχία σε όλη την Ελλάδα στον τομέα της υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης. Από το 2018, λειτουργεί υποκατάστημα στα Χανιά, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών. Το επιστημονικό μας προσωπικό απαρτίζεται από νέους και έμπειρους επιστήμονες άκρως καταρτισμένους στο κλάδο της πιστοποίησης με στόχο την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης με συνέπεια, κύρος και αξιοπιστία.

Σκοπός της ίδρυσης του Οργανισμού είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης, η ορθή και αντικειμενική έκδοση τεχνικών εκθέσεων και αποφάσεων και η διάδοση των πλεονεκτημάτων της πιστοποίησης και των ελέγχων τρίτου μέρους.

Το ΟΞΥΓΟΝΟ δραστηριοποιείται στα εξής:

 • Στον έλεγχο και πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας
 • Στον έλεγχο και πιστοποίησή προϊόντων σύμφωνα με το πρωτόκολλο GLOBALG.A.P.
 • Στον έλεγχο και πιστοποίησή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 22000 και ISO 9001
 • Στον έλεγχο για την κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων
 • Στον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρόγραμμα Ελληνικό Πρωινό
 • Στον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρόγραμμα Boutique Hotel
 • Στις επιθεωρήσεις δευτέρου μέρους
 • Στην έρευνα και ανάπτυξη
 • Στην εκπαίδευση και κατάρτιση

Οι βασικοί στόχοι του ΟΞΥΓΟΝΟ, είναι:

 • Η προώθηση των συστημάτων ποιότητας
 • Η ορθή και αντικειμενική έκδοση τεχνικών εκθέσεων και πιστοποιητικών
 • Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης

To «OΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»  είναι:

 • εγκεκριμένος ως εγκεκριμένος Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - με Αρχή Ελέγχου τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με κωδικό καταχώρησης στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: GR-BIO-14.
 • διαπιστευμένος από το Εθνικό Συμβούλιο διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065.
 • εγκεκριμένος φορέας πιστοποίησης από το ΞΕΕ για τον έλεγχο και την κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων.
 • εγκεκριμένος φορέας πιστοποίησης από το ΞΕΕ για τον έλεγχο των σημάτων Ελληνικό Πρωινό και BoutiqueHotel.
 • είναι εγκεκριμένος φορέας πιστοποίησης από την γραμματεία του GlobalG.A.P. στο υπό πεδίο Φρούτα και Λαχανικά.

Πολιτική για την ποιότητα του ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣαποτελεί η παροχή αξιόπιστων, ανεξάρτητων, αμερόληπτων, υψηλού κύρους υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης κατά τρόπο αναμφισβήτητο, βάσει των διεθνή προτύπων, νομοθεσιών και κριτηρίων.

Η Διοίκηση του ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ δεσμεύεται να προσδιορίζει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, η ικανοποίηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη τόσο για να παραμένει η λειτουργία του ανταγωνιστική, με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, χωρίς οιασδήποτε μορφής μείωση στα σχετικά κριτήρια πιστοποίησης, όσο και για να προκύπτει πλήρης συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καθώς και να προβαίνει στη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την αποτελεσματική και συνεχή υλοποίηση της παρούσας δηλωθείσας πολιτικής, τη διαρκή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών πιστοποίησης και την επίτευξη των καθιερωμένων στόχων ποιότητας.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης εντάσσονται η στελέχωση του Φορέα με έμπειρο, κατάλληλα καταρτισμένο και διαρκώς επιμορφούμενο προσωπικό, η χρήση σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, η υλοποίηση λεπτομερών και σαφών διαδικασιών και η διασφάλιση της συνεχούς ροής των αναγκαίων οικονομικών πόρων ώστε να αποτελεί εφικτό στόχο η παροχή υπηρεσιών υψηλού κύρους και αξιοπιστίας με τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο.

Η ορθή εφαρμογή των προτύπων και των διαδικασιών Ελέγχου και Πιστοποίησης, η αμεροληψία και ισονομία στη λήψη των αποφάσεων, αποτελούν πρωταρχικό στόχο και σκοπό του ΟΞΥΓΟΝΟ και διασφαλίζονται από το νομικό του πλαίσιο, την οργανωτική διάρθρωσή του και τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης.

Το δικαίωμα χρήσης του σήματος συμμόρφωσης του Φορέα υπόκειται στις εκάστοτε ειδικές απαιτήσεις για συμμόρφωση με κανονισμούς, νομοθεσίες, πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες.

Το Σήμα Συμμόρφωσης θα τοποθετείται σε διαστάσεις και χρωματισμούς, όπως καθορίζονται στους Κανονισμούς Πιστοποίησης.

Για οποιαδήποτε άλλη χρήση επιθυμεί ο πελάτης και δεν αναφέρεται στους Κανονισμούς πιστοποίησης, θα πρέπει να επικοινωνεί με το Τμήμα Πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ.

Το εν λόγω σήμα το προμηθεύονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παρακαλούμε για την αποστολή του τιμοκαταλόγου μας ή για την αποστολή προσφοράς για συγκεκριμένη εκμετάλλευση να μας αποστείλετε σχετικό αίτημα στο info@oxygonocert.gr ή/και επικοινωνήστε τηλεφωνικά και κάποιος εκπρόσωπός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

 

To ΟΞΥΓΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ αναζητά να προσλάβει πτυχιούχους Γεωπόνους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι για τη θέση του Επικεφαλή Επιθεωρητή στις παρακάτω περιοχές

Περιφέρεια   Πόλη-Περιοχή Θέση Εργασίας
Θεσσαλία Βόλος Γεωπόνος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι -Επικεφαλής Επιθεωρητής
Θεσσαλία Λάρισα Γεωπόνος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι -Επικεφαλής Επιθεωρητής
Θεσσαλία Τρίκαλα Γεωπόνος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι -Επικεφαλής Επιθεωρητής
Κρήτης Ηράκλειο Γεωπόνος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι -Επικεφαλής Επιθεωρητής
Κρήτης Χανιά Γεωπόνος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι -Επικεφαλής Επιθεωρητής
Πελοπόννησος Σπάρτη Γεωπόνος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι -Επικεφαλής Επιθεωρητής
Ηπείρου Ιωαννίνων Γεωπόνος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι -Επικεφαλής Επιθεωρητής
Δυτικής Ελλάδας Αγρίνιο Γεωπόνος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι -Επικεφαλής Επιθεωρητής
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Αλεξανδρούπολη Γεωπόνος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι -Επικεφαλής Επιθεωρητής

 

Μπορείτε  να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας στο info@oxygonocert.gr

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΟΞΥΓΟΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

TOP